untitled-333dgd

CIENCO8 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

 

     Ngày 30/6/2022, tại trụ sở chính Toà nhà Cienco8 Group, Số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 8 (Cienco 8) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch SXKD năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

     Tham dự Đại hội gồm có các cổ đông của Tổng công ty và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV và các Trưởng, Phó phòng Tổng công ty.

dhcd2022cienco8

     Lãnh đạo Cienco8 tham gia điều hành Đại hội gồm ông Lương Minh Tường, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Hồ Tuấn Sỹ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty. Cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự đại hội tương ứng 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cienco 8.

     Tại Đại hội, Cienco8 đã trình Đại hội đồng cổ đông các báo cáo và tờ trình, bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2022; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

     Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo Cienco8 thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của Cienco8 trong thời gian tới; hiệu quả, tiến độ các dự án Tổng công ty đang thực hiện, Đại hội thảo luận sâu về các tồn tại trong công tác điều hành SXKD năm 2021, đưa ra nhiệm vụ đổi mới tư duy, phương thức điều hành SXKD năm 2022.  Nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, xây dựng và phát triển một cách bền vững thương hiệu Cienco8.

 

logocty873_1
wwww
bidv
vtb
van-cuong
zxxcvbn1
vinaconex_logo
bogtvt1
logoplg
nibifa
logocienco
TRỤ SỞ CHÍNH

Số 18 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8572767

Fax: 0243.8572798

Email: cienco8@cienco8.vn

 

Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ liên lạc đến quý khách trong thời gian sớm nhất

 

@ Bản quyền thuộc cienco8.vn