untitled-333dgd

CIENCO8 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023


Ngày 30/6/2023, tại Toà nhà Cienco8 Group, số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP (Cienco8) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

          Tham dự Đại hội gồm có các cổ đông của Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV Tổng công ty.

          Chủ tịch Hội đồng quản trị  Tổng công ty là Chủ toạ điều hành Đại hội. Cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự đại hội tương ứng 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cienco8.

          Tại Đại hội, Cienco8 đã trình Đại hội đồng cổ đông các báo cáo và tờ trình, bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2022; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty.

          Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 Uỷ viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Phú - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

          Tiếp đó, Đại hội đã dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo Cienco8 thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của Cienco8 trong thời gian tới; hiệu quả, tiến độ các dự án Tổng công ty đang thực hiện, Đại hội thảo luận sâu về các tồn tại trong công tác điều hành SXKD năm 2022, đưa ra nhiệm vụ đổi mới tư duy, phương thức điều hành SXKD năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu Cienco8 ngày càng vững mạnh.

          Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

dhcd23-1

dhcd23-2

logocty873_1
wwww
bidv
vtb
van-cuong
zxxcvbn1
vinaconex_logo
bogtvt1
logoplg
nibifa
logocienco
TRỤ SỞ CHÍNH

Số 18 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8572767

Fax: 0243.8572798

Email: cienco8@cienco8.vn

 

Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ liên lạc đến quý khách trong thời gian sớm nhất

 

@ Bản quyền thuộc cienco8.vn