untitled-333dgd

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

    Ngày 14/4/2018, tại trụ sở chính Toà nhà Cienco8 Group, Số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

    Tham dự Đại hội gồm có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban CMNV, trưởng phó phòng Tổng công ty và các cổ đông của Tổng công ty.

    Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

    Các tờ trình Thông qua: Nhân sự HĐQT Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. (dùng nguồn lợi nhuận để tái đầu tư vào Dự án tại tỉnh Thái Nguyên, Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

    Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP theo mục tiêu đã đặt ra.

    Với nỗ lực và quyết tâm của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP tập trung nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, đưa Tổng công ty phát triển.

dhcd2018

logocty873_1
wwww
bidv
vtb
van-cuong
zxxcvbn1
vinaconex_logo
bogtvt1
logoplg
nibifa
logocienco
TRỤ SỞ CHÍNH

Số 18 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8572767

Fax: 0243.8572798

Email: cienco8@cienco8.vn

 

Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ liên lạc đến quý khách trong thời gian sớm nhất

 

@ Bản quyền thuộc cienco8.vn