untitled-333dgd

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

    Ngày 20/4/2019, tại trụ sở chính Toà nhà Cienco8 Group, Số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

    Tham dự Đại hội gồm có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban CMNV, trưởng phó phòng Tổng công ty và các cổ đông của Tổng công ty.

    Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm ông Lương Minh Tường, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty - Chủ tịch đoàn; ông Hồ Tuấn Sỹ, UV HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên đoàn chủ tịch.

    Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

    Các tờ trình Thông qua: Nhân sự HĐQT, BKS Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Phương án tăng vốn Điều lệ Tổng Công ty.

Kết quả, Đại hội đã kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty;

- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 thành viên:

  1. Ông Lương Minh Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  2. Bà Đinh Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  3. Ông Hồ Tuấn Sỹ - Thành viên;
  4. Ông Trần Huy Hoàng - Thành viên;
  5. Ông Phạm Văn Quyên - Thành viên;

- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

  1. Ông Đặng Đình Đấu - Trưởng ban;
  2. Bà Vũ Thị Thơm - Thành viên;
  3. Ông Lê Cao Khánh - Thành viên;

    Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và một số nội dung quan trọng, mang tính chiến lược như: Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty để thực hiện chủ trương mở rộng đầu tư các dự án, Phương án thoái vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị có vốn góp của Tổng công ty, hoạt động không hiệu quả; Phương án thực hiện Dự án Trường trung cấp nghề Cienco8…

    Nhiệm kỳ 2019 - 2024 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, mang tính đột phá của Tổng công ty sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu toàn diện từ Tổng công ty đến các Công ty thành viên. Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Đại hội tin tưởng Tổng công ty sẽ  hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, đưa Tổng công ty từng bước vượt qua khó khăn và phát triển.

dhcd2019

logocty873_1
wwww
bidv
vtb
van-cuong
zxxcvbn1
vinaconex_logo
bogtvt1
logoplg
nibifa
logocienco
TRỤ SỞ CHÍNH

Số 18 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8572767

Fax: 0243.8572798

Email: cienco8@cienco8.vn

 

Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ liên lạc đến quý khách trong thời gian sớm nhất

 

@ Bản quyền thuộc cienco8.vn