untitled-333dgd

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

    Ngày 30/5/2020, tại trụ sở chính Toà nhà Cienco8 Group, Số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

    Tham dự Đại hội gồm có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban CMNV, trưởng phó phòng Tổng công ty và các cổ đông của Tổng công ty.

    Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

    Các tờ trình Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

    Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển của Tổng công ty như: Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, các Kế hoạch Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.

    Đại hội xác định năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh  sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 tác động ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, Đại hội kêu gọi tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP quyết tâm ra sức thi đua, tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, ổn định và phát triển Tổng công ty.

dhcd2020

logocty873_1
wwww
bidv
vtb
van-cuong
zxxcvbn1
vinaconex_logo
bogtvt1
logoplg
nibifa
logocienco
TRỤ SỞ CHÍNH

Số 18 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8572767

Fax: 0243.8572798

Email: cienco8@cienco8.vn

 

Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ liên lạc đến quý khách trong thời gian sớm nhất

 

@ Bản quyền thuộc cienco8.vn