untitled-333dgd

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021


     Ngày 26/6/2021, tại trụ sở chính Toà nhà Cienco8 Group, Số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

     Tham dự Đại hội gồm có các cổ đông của Tổng công ty và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV Tổng công ty và Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện Cienco8.

hc2021-1

     Đại hội đã thông qua các nội dung sau: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua các Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua nội dung thống nhất 03 nhóm ngành nghề chính của Tổng công ty trong thời gian tới: Ngành Xây dựng cơ bản; Ngành thương mại dịch vụ, sản xuất vật liệu, khoáng sản; Ngành địa ốc, kinh doanh Bất động sản; Thông qua chủ trương Tăng Vốn điều lệ của Tổng công ty và giao HĐQT xây dựng phương án nhu cầu sử dụng vốn và xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản.

     Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng về các hoạt động của Tổng công ty để thực hiện các mục tiêu đại hội cổ đông năm 2020. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về điều hành SXKD, đã tham gia đấu thầu và thắng thầu các dự án, tạo công ăn việc làm cho Tổng công ty và các đơn vị thành viên; trực tiếp điều hành công tác triển khai thi công các công trình, dự án. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 về tổ chức, giám sát về tuân thủ theo pháp luật và thực hiện điều lệ Tổng công ty.

     Đại hội đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về công tác quản lý, điều hành, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội với các nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển của Tổng công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

     Đại hội xác định năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 tác động ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, Đại hội kêu gọi tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCT giao thông 8 - CTCP quyết tâm ra sức thi đua, toàn tâm, toàn ý, tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhằm xây dựng thương hiệu Cienco8 và mục tiêu phát triển Tổng công ty.

logocty873_1
wwww
bidv
vtb
van-cuong
zxxcvbn1
vinaconex_logo
bogtvt1
logoplg
nibifa
logocienco
TRỤ SỞ CHÍNH

Số 18 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8572767

Fax: 0243.8572798

Email: cienco8@cienco8.vn

 

Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ liên lạc đến quý khách trong thời gian sớm nhất

 

@ Bản quyền thuộc cienco8.vn